செய்திகள்

தேசிய அரசாங்கம் அமைப்பது சம்பந்தமான பிரேரணையை நாளை

தேசிய அரசாங்கம் அமைப்பது சம்பந்தமான பிரேரணையை நாளை பாராளுமன்றத்தில் விவாதத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ள ஆளும்கட்சி தீர்மானித்துள்ளது. இன்று இடம்பெற்ற கட்சித் தலைவர்கள்…