நெதர்லாந்து, றோர்மொண்ட் தமிழ்க் கலாச்சார உதவி நற்பணி மன்றம்

நெதர்லாந்து, றோர்மொண்ட் தமிழ்க் கலாச்சார உதவி நற்பணி மன்றம் சென்ற 2018 ஆம் ஆண்டில் பாதிக்கப்படட வன்னி மக்களுக்கு ஏழு இலட்சத்து பதினோராயிரத்து ஐந்நூற்று எழுபத்து மூன்று ரூபா இருபத்தொன்பது சதம் (ரூபா 711573/29 சதம்) வழங்கியிருந்தது.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *