நெதர்லாந்து செய்திகள்

தனது 63 வயது 62 வயது பெற்றோரைக்கொலை செய்ததாக Heerenveen Katlijk என்ற இடத்தி;ல் 14 வயதுடைய மகன் சந்தேகத்தில் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளார்