அவுஸ்திரேலியாவிற்கு படகுகள் மூலம்சென்ற தடுத்துவைக்கப்பட்டுள்ள அகதிகளை அமெரிக்கா ஏற்கவுள்ளது இதற்காக இரண்டு நாடுகளும் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளன இவர்களில் பெரும்பாலானோர் மத்தியகிழக்கு நாடுகளைச்சேர்ந்தவர்கள் சிறுவாகள் பெண்கள் முதலில் அழைத்து செல்லப்படுவார்கள் இந்த உடன்படிக்கை

அவுஸ்திரேலியாவிற்கு படகுகள் மூலம்சென்ற தடுத்துவைக்கப்பட்டுள்ள அகதிகளை அமெரிக்கா ஏற்கவுள்ளது இதற்காக இரண்டு நாடுகளும் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளன இவர்களில் பெரும்பாலானோர் மத்தியகிழக்கு நாடுகளைச்சேர்ந்தவர்கள் இவர்கிளல் சிறுவாகள் பெண்கள் முதலில் அழைத்து செல்லப்படுவார்கள் இந்த உடன்படிக்கை மூலம் அங்குள்ள இலங்கை தமிழர்களும் அழைத்து செல்லப்படலாம்aus